Rada Naukowa

Przewodniczący

Tadeusz Sławek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Członkowie

Agata Bielik-Robson
University of Nottingham

Stefan Chwin
Uniwersytet Gdański

Paweł Dybel
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Adam Dziadek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marie Thérèse Jacquet
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Wojciech Kalaga
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ryszard Koziołek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zbigniew Mikołejko
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Laura Quercioli Mincer
Università degli Studi di Genova

Leonard Neuger
Stockholm University

Jolanta Pasterska
Uniwersytet Rzeszowski

Anna Węgrzyniak
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Accessibility